Kontakty

Toto webové sídlo www.velopolie.sk spravuje Obec Veľopolie a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Veľopolie 78
067 31 Udavské

IČO: 00323748         DIČ: 2021173891

banka: Prima banka Slovensko a.s
Č. ú. 4208646001/5600   IBAN: SK69 5600 0000 0042 0864 6001

Samosprávny kraj: Prešov
Okres: Humenné
Region: Združenie miest a obcí Humenné
Počet obyvateľov: 363
Rozloha: 785 ha
Prvá zmienka: in the 1430

Email: obecvelopolie@gmail.com

Všeobecné informácie:info@velopolie.sk
Podateľňa: podatelna@velopolie.sk
Starosta: Ing. Valéria Klapáčová: starosta@velopolie.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@velopolie.sk

Sekretariát: 

Tel./Fax:+421 57 779 61 23
Mobil: 0905 515 512

E-mail: sekretariat@velopolie.sk

Kompetencie:
Obec Veľopolie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár