SlovenskýEnglish

Kultúra

V roku 1983 bola ukončená výstavba kultúrneho domu, ktorý aj v súčasnosti po modernizácii slúži rozvoju kultúrneho života v obci.

Veľký podiel na zvýraznení kultúrneho a športového života v obci mal aj rozvoj požiarne ochrany, ktorej 70-výročie sa pripomenulo v roku 2003.
Počas týchto rokov požiarnici mnohokrát naostro zasahovali doma i v okolí, ale aj úspešne reprezentovali obec vo viacerých súťažiach a to i na krajských kolách.

Osveta sa šírila a šíri aj miestnym rozhlasom i zapojením sa mládeže do ochotníckych divadelných predstavení, či vystúpením mnohých ľudových i populárnych umelcov v kultúrnom stánku v obce.