SlovenskýEnglish

História

Prvá písomná zmienka podľa maďarských archívov je z roku 1430 s názvom obce Velyopolia, po maďarsky Szélesmézo. Tento názov sa spomína aj neskôr, v roku 1557, keď obec patrila medzi nezdanené obce. Nachádzala sa v Zemplínskej župe, neskôr v kraji Prešov, od roku 1961 vo východoslovenskom kraji so sídlom v Košiciach a v súčasnosti je časťou prešovského kraja. Názov obce sa obmieňal. V roku 1620 odkedy je o obci viac záznamov sa ešte nazývala Velyopolia, v roku 1630 Weliepolia, v roku 1773 Welopolya, v roku 1808 Welopole a od roku 1920 až do dnes je to Veľopolie. Pokiaľ ide o samotný názov obce, je domnienkou, že vznikol od veľkého množstva poľa pripadajúceho na jedného obyvateľa.

Ako hovorí vlastivedný slovník, od roku 1620 dedina patrila k panstvu v Humennom z rodiny Drougethovcov ako poddanská obec. Jej posledným zemepánom bola rodina Szirmayovcov. Rímsko-katolícky barokový kostol tu bol postavený v roku 1701, ktorý bol v roku 1775-1776 prestavaný na jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou. V roku 1968-1970 sa uskutočnila prestavba už 267 ročného kostola na kostol moderného typu.

V roku 1715 mala obec iba 10 domácností, v roku 1784 už 44 s 356 obyvateľmi, v roku 1890 to bolo 216 obyvateľov, v roku 1918 v obci bývalo 214 ľudí, v roku 1980 to bolo 351 obyvateľov a v súčasnosti v obci žije 320 ľudí a je tu 79 trvale obývaných bytov.

V minulosti sa obyvatelia obce živili poľnohospodárstvom a výrobou metiel a iných výrobkov z prútia, kde viacerí boli organizovaní v Košikárskom družstve so sídlom v Michalovciach, Neskôr, v povojnovom období ale i v súčasnosti si väčšina obyvateľov našla prácu v priemyselných firmách v mestách, najmä v Humennom, no i v drevovýrobe, ktorú predstavuje 5 súkromných firiem v areáli bývalého PD.

Symboly obce