SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Sklo
  24. MÁJ 2024
  Piatok
 • Komunál
  27. MÁJ 2024
  Pondelok
 • Plasty
  05. JÚN 2024
  Streda
 • Papier
  06. JÚN 2024
  Štvrtok
VEĽOPOLIE POČASIE

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC VEĽOPOLIE

Veľopolie je obec na Slovensku v okrese Humenné. Je časťou prešovského kraja. Obec leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline Laborca. Hospodári na katastri o rozlohe 785 ha. V obci žije 363 ľudí s trvalým pobytom, 10 s prechodným pobytom a je tu 88 trvale obývaných domov..