SlovenskýEnglish

Oznámenie o uložení zásielky Pristašová Silvia

 01.03.2024

Obec Veľopolie  Veľopolie 78    067 31 Veľopolie

 

                                                                                     

Vo Veľopolí, 29.02.2022              

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE

 

 

 

     Obec Veľopolie oznamuje občianke: Silvia Pristašová,  bytom Veľopolie,

že na Obec Veľopolie bol dňa 28.2.2022 od Slovenskej pošty doručený list, odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Zásielku si môže menovaná vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Veľopolí v úradných hodinách pondelok- piatok v čase od 7.30 – do 15.30 hod.

 

 

Toto oznámenie bude vyvesené  do 31.03.2024        

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Valéria Klapáčová

                                                                                      starostka obce                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                                 E-mail                                             Internet                                   IČO

+421 57 7796123                 obecvelopolie@gmail.com             www.velopolie.sk                  00323748


Zoznam aktualít: