SlovenskýEnglish

Školstvo

Materská škola

V dedine bola v dávnej minulosti postavená cirkevná škola, ktorej súčasťou bol aj byt pre jedného učiteľa.
Od roku 1946 sa vyučovalo v drevenom baráku a priestory cirkevnej školy slúžili ako osvetová miestnosť pre mládež.

V roku 1962 sa postavila nová škola s bytom pre učiteľa, ktorá sa neskôr prestavala na materskú školu a takto obnovená slúži dodnes tej najmladšej generácii veľopoľčanov.