SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb obce Veľopolie

Erb obce Veľopolie tvorí V červenom poli štítu na zelenej pažiti strieborná (biela) koza, so zlatými (žltými) rohami a kopytami okusujúca zlatý (žltý) strom.

Štít: neskorogotický

Predpokladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok typária sa zachoval na písomnosti z roku 1885, uloženej v Zemlínskom župnom archíve v Sátoraljaújhely, t. Bír. Ir. 311/1886/. Na pečati s kruhopisom VELYOPOLYA HELYSÉGE PETSÉTYE /Pečať obce Veľopolie/ je vyobrazená koza stojaca na zadných nohách, ktorá okusuje nízky strom. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb /červená, modrá, zelená a čierna/ a kovov /zlato a striebro, resp. žltá a biela farba/. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho heraldického prameňa /pečate z konca 18. storočia/, teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia /z popísanej pečate/.

Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Veľopolie po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom.