SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.velopolie.sk spravuje Obec Veľopolie je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľopolie

Adresa:

Obecný úrad Veľopolie
Veľopolie 78
067 31 Udavské

IČO: 00323748
DIČ: 2021173891

Banka: Prima banka Slovensko a.s
Č. ú. 4208646001/5600
IBAN: SK69 5600 0000 0042 0864 6001

Samosprávny kraj: Prešov
Okres: Humenné
Región: Združenie miest a obcí Humenné
Počet obyvateľov: 363
Rozloha: 785 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430

Email: obecvelopolie@gmail.com

Všeobecné informácie: info@velopolie.sk
Podateľňa: podatelna@velopolie.sk
Starosta: Ing. Valéria Klapáčová: starosta@velopolie.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@velopolie.sk

Sekretariát:
Tel./Fax: 
+421 57 779 61 23
Mobil: 0905 515 512
E-mail: sekretariat@velopolie.sk

Kompetencie:
Obec Veľopolie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk