Obec Veľopolie rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ponuka majetku obce na odpredaj

 16.06.2020

Ponuka  na odpredaj prebytočného majetku obce Veľopolie

Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské , IČO 00323748, v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ponúka v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73 zo dňa 4.6.2020 na odpredaj priamym predajom prebytočnú hnuteľnú vec:

Motorové vozidlo AVIA  A31 K 

r. výroby 1984,  druh: špeciálne (hasičské), vyradené z evidencie motorových vozidiel

Záujemcovia o kúpu vyššie uvedenej hnuteľnej veci doručia svoje písomné ponuky - žiadosti na adresu: Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské najneskôr do 20.08.2020 do  15.00 hod, v ktorej uvedú svoj návrh ceny za vyššie popísanú hnuteľnú vec a termín úhrady kúpnej ceny.

Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie- priamy predaj- neotvárať“.

Výberové konanie uchádzačov sa uskutoční komisionálnym otváraním obálok na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  vo Veľopolí 21.08.2020.

Pred doručením žiadosti o priamy predaj hnuteľnej veci má záujemca možnosť zúčastniť sa obhliadky uvedenej hnuteľnej veci – bližšie informácie na tel. č. 057 7796123, resp.  mail:obecvelopolie@gmail.com.

Zámer odpredať majetok sa zverejňuje od 16.6.2020 na úradnej tabuli obce Veľopolie a na internetovej stránke obce Veľopolie :www.velopolie.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár