Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 13.03.2019

Obec Veľopolie  Veľopolie 78    067 31 Veľopolie

Č.j.49/2019

Vec

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa pobytu vo Veľopolí na návrh vlastníkov nehnuteľnosti podľa § 7 ods.1 písm. f. zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 13.03.2019 trvalý pobyt na adrese Veľopolie 17 občanovi:

Silvia Pristašová, nar.16.05.1975

Miestom jej nového trvalého pobytu je obec Veľopolie.

Vo Veľopolí, dňa 13.03.2019

                                                                     Ing. Valéria Klapáčová

                                                                           starostka obce                                                           

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 13.03.2019

Zvesené:

___________________________________________________________________________                                  Telefón                                      E-mail                                                 Internet                                    IČO

+421 57 7796123                 obecvelopolie@gmail.com             www.velopolie.sk                  00323748

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Veľopolie  Veľopolie 78    067 31 Veľopolie

Č.j.49/2019

Vec

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa pobytu vo Veľopolí na návrh vlastníkov nehnuteľnosti podľa § 7 ods.1 písm. f. zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom 13.03.2019 trvalý pobyt na adrese Veľopolie 17 občanovi:

Erik Pristaš, nar. 31.08.2001

Miestom jeho nového trvalého pobytu je obec Veľopolie.

Vo Veľopolí, dňa 13.03.2019

                                                                     Ing. Valéria Klapáčová

                                                                           starostka obce                                                          

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 13.03.2019

Zvesené:

___________________________________________________________________________

Telefón                                         E-mail                                             Internet                                   IČO

+421 57 7796123                 obecvelopolie@gmail.com             www.velopolie.sk                  00323748

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár